แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านโตก
- หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ วัดจันทร์นิมิตร ม.2 ต.บ้านโตก เมือง จ.เพชรบูรณ์
 
- ถ้ำหินตึง ตั้งอยู่ ม.12 บ้านกกน่อง ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากถนนสระบุรี หล่มสัก ประมาณ 5 กม. มีหินงอกสีขาวสวยงาม ในบริเวณถ้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านโตก
- น้ำตกแก่งสูง เป็นน้ำตกที่สูงประมาณ 100 เมตร น้ำใสสะอาดสวยงามมาก ตั้งอยู่ บ้านโนนโก หมู่ที่ 12 ห่างจากถนนสระบุรี - หล่มสัก หมายเลข 21 ประมาณ 13 กม.

               จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)